User Tools

Site Tools


144230-5522-de-rop-la-gi

De Rop
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 3 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5522
Tên thay thế 1991 PJ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9643493
Viễn điểm quỹ đạo 2.8628647
Độ lệch tâm 0.1861354
Chu kỳ quỹ đạo 1369.6142630
Độ bất thường trung bình 73.68621
Độ nghiêng quỹ đạo 1.33011
Kinh độ của điểm nút lên 291.50504
Acgumen của cận điểm 140.26523
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5522 De Rop (1991 PJ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 8 năm 1991 bởi Elst, E. W. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5522 De Rop
144230-5522-de-rop-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)