User Tools

Site Tools


144130-5265-schadow-la-gi

Schadow
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5265
Tên thay thế 2570 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8320643
Viễn điểm quỹ đạo 3.5201637
Độ lệch tâm 0.1083241
Chu kỳ quỹ đạo 2067.4858390
Độ bất thường trung bình 281.86251
Độ nghiêng quỹ đạo 5.76810
Kinh độ của điểm nút lên 175.83849
Acgumen của cận điểm 63.69956
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

5265 Schadow (2570 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5265 Schadow
144130-5265-schadow-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)