User Tools

Site Tools


144030-5151-weerstra-la-gi

Weerstra
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5151
Tên thay thế 2160 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5475438
Viễn điểm quỹ đạo 3.8349598
Độ lệch tâm 0.2017102
Chu kỳ quỹ đạo 2082.2843585
Độ bất thường trung bình 334.72285
Độ nghiêng quỹ đạo 0.95264
Kinh độ của điểm nút lên 47.75244
Acgumen của cận điểm 8.20987
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

5151 Weerstra (2160 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5151 Weerstra
144030-5151-weerstra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)