User Tools

Site Tools


143930-5046-carletonmoore-la-gi

5046 Carletonmoore
Tên
Tên Carletonmoore
Tên chỉ định 1981 DQ
Phát hiện
Người phát hiệns S. J. Bus
Ngày phát hiện 28 tháng 2 năm 1981
Nơi phát hiện Đài thiên văn Siding Spring
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0661242
Bán trục lớn (a) 2.5770968 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.4066883 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.7475053 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.14 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 13.38711°
Kinh độ (Ω) 221.91780°
Acgumen (ω) 189.35028°
Độ bất thường trung bình (M) 326.73028°

5046 Carletonmoore là một tiểu hành tinh vành đai chính.[1] Nó được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 1981 ở Đài thiên văn Siding Spring.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2008. 
143930-5046-carletonmoore-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)