User Tools

Site Tools


143830-4621-tambov-la-gi

Tambov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 27 tháng 8 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4621
Tên thay thế 1979 QE10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8822554
Viễn điểm quỹ đạo 2.8913872
Độ lệch tâm 0.2113966
Chu kỳ quỹ đạo 1346.8780881
Độ bất thường trung bình 322.69518
Độ nghiêng quỹ đạo 3.04434
Kinh độ của điểm nút lên 193.63106
Acgumen của cận điểm 105.19406
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

4621 Tambov (1979 QE10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 8 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4621 Tambov
143830-4621-tambov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)