User Tools

Site Tools


143730-4517-ralpharvey-la-gi

Ralpharvey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4517
Tên thay thế 1975 SV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7811616
Viễn điểm quỹ đạo 2.5343222
Độ lệch tâm 0.1745252
Chu kỳ quỹ đạo 1157.7043148
Độ bất thường trung bình 146.33671
Độ nghiêng quỹ đạo 4.19553
Kinh độ của điểm nút lên 32.20993
Acgumen của cận điểm 284.31977
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

4517 Ralpharvey (1975 SV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1975 bởi S. J. Bus ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4517 Ralpharvey
143730-4517-ralpharvey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)