User Tools

Site Tools


143530-5930-zhiganov-la-gi

Zhiganov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5930
Tên thay thế 1975 VW2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0442633
Viễn điểm quỹ đạo 2.4542007
Độ lệch tâm 0.0911283
Chu kỳ quỹ đạo 1232.1109048
Độ bất thường trung bình 315.89229
Độ nghiêng quỹ đạo 4.81474
Kinh độ của điểm nút lên 141.13588
Acgumen của cận điểm 148.46970
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5930 Zhiganov (1975 VW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1975 bởi T. M. Smirnova ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5930 Zhiganov
143530-5930-zhiganov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)