User Tools

Site Tools


143430-5791-comello-la-gi

Comello
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5791
Tên thay thế 4053 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8219268
Viễn điểm quỹ đạo 2.9512570
Độ lệch tâm 0.0224019
Chu kỳ quỹ đạo 1791.3337958
Độ bất thường trung bình 293.37775
Độ nghiêng quỹ đạo 2.82548
Kinh độ của điểm nút lên 139.90337
Acgumen của cận điểm 314.40521
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

5791 Comello (4053 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5791 Comello
143430-5791-comello-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)