User Tools

Site Tools


143330-5661-hildebrand-la-gi

Hildebrand
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N. S.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 14 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5661
Tên thay thế 1977 PO1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0281184
Viễn điểm quỹ đạo 4.9094904
Độ lệch tâm 0.2370200
Chu kỳ quỹ đạo 2887.9385966
Độ bất thường trung bình 340.08907
Độ nghiêng quỹ đạo 13.31072
Kinh độ của điểm nút lên 317.12970
Acgumen của cận điểm 2.17716
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1364
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.10

5661 Hildebrand (1977 PO1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1977 bởi Chernykh, N. S. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5661 Hildebrand
143330-5661-hildebrand-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)