User Tools

Site Tools


143230-5521-morpurgo-la-gi

Morpurgo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 15 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5521
Tên thay thế 1991 PM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0801962
Viễn điểm quỹ đạo 3.0720474
Độ lệch tâm 0.1925086
Chu kỳ quỹ đạo 1510.2471528
Độ bất thường trung bình 2.89216
Độ nghiêng quỹ đạo 11.16089
Kinh độ của điểm nút lên 90.89912
Acgumen của cận điểm 266.55849
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.2393
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.40

5521 Morpurgo (1991 PM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 8 năm 1991 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5521 Morpurgo
143230-5521-morpurgo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)