User Tools

Site Tools


143130-5389-choikaiyau-la-gi

Choikaiyau
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Purple Mountain Obs.
Nơi khám phá Nanking
Ngày khám phá 29 tháng 10 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5389
Tên thay thế 1981 UB10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0102544
Viễn điểm quỹ đạo 2.7485180
Độ lệch tâm 0.1551374
Chu kỳ quỹ đạo 1340.5895473
Độ bất thường trung bình 121.59991
Độ nghiêng quỹ đạo 8.09138
Kinh độ của điểm nút lên 46.38402
Acgumen của cận điểm 312.46777
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5389 Choikaiyau (1981 UB10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 10 năm 1981 bởi Purple Mountain Obs. ở Nanking.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5389 Choikaiyau
143130-5389-choikaiyau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)