User Tools

Site Tools


142830-4516-pugovkin-la-gi

Pugovkin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4516
Tên thay thế 1973 SN6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7419726
Viễn điểm quỹ đạo 2.8120764
Độ lệch tâm 0.0126221
Chu kỳ quỹ đạo 1690.3163840
Độ bất thường trung bình 62.75728
Độ nghiêng quỹ đạo 4.67847
Kinh độ của điểm nút lên 174.86289
Acgumen của cận điểm 300.03482
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

4516 Pugovkin (1973 SN6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1973 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4516 Pugovkin
142830-4516-pugovkin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)