User Tools

Site Tools


142630-4076-d-rffel-la-gi

4076 Dörffel
Tên
Tên Dörffel
Tên chỉ định 1982 UF4
Phát hiện
Người phát hiện F. Borngen
Ngày phát hiện 19 tháng 10 năm 1982
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Lệch tâm (e) 0.0715524
Bán trục lớn (a) 2.8513827 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.6473594 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.0554060 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.81 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.35890°
Kinh độ (Ω) 346.90348°
Acgumen (ω) 64.59075°
Độ bất thường trung bình (M) 71.63518°

4076 Dörffel là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1758.6591982 ngày (4.81 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 10 năm 1982.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2008. 
142630-4076-d-rffel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)