User Tools

Site Tools


142530-5929-manzano-la-gi

5929 Manzano là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1321.8411970 ngày (3.62 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 12 năm 1974.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
142530-5929-manzano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)