User Tools

Site Tools


142430-5790-nagasaki-la-gi

Nagasaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5790
Đặt tên theo Nagasaki
Tên thay thế 9540 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2411009
Viễn điểm quỹ đạo 2.8973629
Độ lệch tâm 0.1277156
Chu kỳ quỹ đạo 1504.1923722
Độ bất thường trung bình 210.37103
Độ nghiêng quỹ đạo 2.31229
Kinh độ của điểm nút lên 15.57282
Acgumen của cận điểm 331.63302
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

5790 Nagasaki (9540 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5790 Nagasaki
142430-5790-nagasaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)