User Tools

Site Tools


142330-5658-clausbaader-la-gi

Clausbaader
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Reinmuth, K.
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 17 tháng 2 năm 1950
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5658
Tên thay thế 1950 DO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6060910
Viễn điểm quỹ đạo 2.9043292
Độ lệch tâm 0.0541226
Chu kỳ quỹ đạo 1670.4385323
Độ bất thường trung bình 13.77611
Độ nghiêng quỹ đạo 2.80183
Kinh độ của điểm nút lên 285.55890
Acgumen của cận điểm 109.26103
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

5658 Clausbaader (1950 DO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 2 năm 1950 bởi Reinmuth, K. ở Heidelberg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5658 Clausbaader
142330-5658-clausbaader-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)