User Tools

Site Tools


142230-5520-natori-la-gi

Natori
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Oohira
Ngày khám phá 12 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5520
Tên thay thế 1990 RB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6715178
Viễn điểm quỹ đạo 3.3275992
Độ lệch tâm 0.1093630
Chu kỳ quỹ đạo 1897.5116033
Độ bất thường trung bình 149.51170
Độ nghiêng quỹ đạo 8.87486
Kinh độ của điểm nút lên 292.80395
Acgumen của cận điểm 60.18270
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

5520 Natori (1990 RB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 9 năm 1990 bởi T. Urata ở Oohira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5520 Natori
142230-5520-natori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)