User Tools

Site Tools


142130-5388-mottola-la-gi

Mottola
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Debehogne-DeSanctis
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 5 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5388
Tên thay thế 1981 ED1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2937942
Viễn điểm quỹ đạo 3.0732262
Độ lệch tâm 0.1452262
Chu kỳ quỹ đạo 1605.6589129
Độ bất thường trung bình 153.64990
Độ nghiêng quỹ đạo 12.58262
Kinh độ của điểm nút lên 359.56005
Acgumen của cận điểm 68.22307
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5388 Mottola (1981 ED1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 3 năm 1981 bởi Debehogne-DeSanctis ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5388 Mottola
142130-5388-mottola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)