User Tools

Site Tools


141930-5149-leibniz-la-gi

Leibniz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5149
Đặt tên theo Gottfried Leibniz
Tên thay thế 6582 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6820334
Viễn điểm quỹ đạo 3.6318438
Độ lệch tâm 0.1504322
Chu kỳ quỹ đạo 2048.7909316
Độ bất thường trung bình 84.16199
Độ nghiêng quỹ đạo 0.74795
Kinh độ của điểm nút lên 11.40291
Acgumen của cận điểm 102.24912
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

5149 Leibniz (6582 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5149 Leibniz
141930-5149-leibniz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)