User Tools

Site Tools


141830-5044-shestaka-la-gi

Shestaka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 18 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5044
Tên thay thế 1977 QH4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0053815
Viễn điểm quỹ đạo 2.4763551
Độ lệch tâm 0.1050873
Chu kỳ quỹ đạo 1225.2449886
Độ bất thường trung bình 2.20284
Độ nghiêng quỹ đạo 5.84778
Kinh độ của điểm nút lên 344.63917
Acgumen của cận điểm 43.45961
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5044 Shestaka (1977 QH4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 8 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5044 Shestaka
141830-5044-shestaka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)