User Tools

Site Tools


141630-4619-polyakhova-la-gi

Polyakhova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4619
Tên thay thế 1977 RB7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6091939
Viễn điểm quỹ đạo 2.7677681
Độ lệch tâm 0.0294914
Chu kỳ quỹ đạo 1610.1223742
Độ bất thường trung bình 251.89347
Độ nghiêng quỹ đạo 1.81905
Kinh độ của điểm nút lên 266.92729
Acgumen của cận điểm 199.88305
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

4619 Polyakhova (1977 RB7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4619 Polyakhova
141630-4619-polyakhova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)