User Tools

Site Tools


141530-4515-khrennikov-la-gi

Khrennikov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4515
Đặt tên theo Tikhon Khrennikov
Tên thay thế 1973 SD6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0408197
Viễn điểm quỹ đạo 2.7866559
Độ lệch tâm 0.1544982
Chu kỳ quỹ đạo 1369.7255199
Độ bất thường trung bình 21.12213
Độ nghiêng quỹ đạo 1.96604
Kinh độ của điểm nút lên 337.96758
Acgumen của cận điểm 103.11827
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

4515 Khrennikov (1973 SD6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1973 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4515 Khrennikov
141530-4515-khrennikov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)