User Tools

Site Tools


141430-4413-mycerinos-la-gi

Mycerinos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4413
Đặt tên theo Menkaura
Tên thay thế 4020 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1961614
Viễn điểm quỹ đạo 2.5345910
Độ lệch tâm 0.0715382
Chu kỳ quỹ đạo 1328.7668047
Độ bất thường trung bình 6.11407
Độ nghiêng quỹ đạo 2.26093
Kinh độ của điểm nút lên 212.49182
Acgumen của cận điểm 183.64323
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

4413 Mycerinos (4020 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4413 Mycerinos
141430-4413-mycerinos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)