User Tools

Site Tools


141330-4230-van-den-bergh-la-gi

Van den Bergh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4230
Đặt tên theo Sidney Van den Bergh
Tên thay thế 1973 ST1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.4230710
Viễn điểm quỹ đạo 4.4827618
Độ lệch tâm 0.1340391
Chu kỳ quỹ đạo 2870.6144686
Độ bất thường trung bình 329.98532
Độ nghiêng quỹ đạo 3.09729
Kinh độ của điểm nút lên 160.55595
Acgumen của cận điểm 24.38447
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0259
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.70

4230 Van den Bergh (1973 ST1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels phát hiện vào ngày 19 tháng 9, năm 1973 tại Đài thiên văn Palomar. Tiểu hành tinh này được đặt theo tên của Sidney Van den Bergh.[1]

  1. ^ Canadian Asteroids, The Royal Astronomy Society of Canada, 22 tháng 7 năm 2008, truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2009 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4230 Van den Bergh
141330-4230-van-den-bergh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)