User Tools

Site Tools


141230-5928-pindarus-la-gi

Pindarus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5928
Đặt tên theo Pindar
Tên thay thế 1973 SK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.4839585
Viễn điểm quỹ đạo 4.4771625
Độ lệch tâm 0.1247568
Chu kỳ quỹ đạo 2900.7797941
Độ bất thường trung bình 211.34603
Độ nghiêng quỹ đạo 9.27171
Kinh độ của điểm nút lên 164.41743
Acgumen của cận điểm 108.80592
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

5928 Pindarus (1973 SK1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5928 Pindarus
141230-5928-pindarus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)