User Tools

Site Tools


141130-5789-sellin-la-gi

Sellin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5789
Tên thay thế 4018 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9521505
Viễn điểm quỹ đạo 3.1829829
Độ lệch tâm 0.2396885
Chu kỳ quỹ đạo 1502.7302103
Độ bất thường trung bình 168.07138
Độ nghiêng quỹ đạo 5.06809
Kinh độ của điểm nút lên 353.52851
Acgumen của cận điểm 74.05718
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5789 Sellin (4018 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5789 Sellin
141130-5789-sellin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)