User Tools

Site Tools


141030-5657-groombridge-la-gi

5657 Groombridge
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Reinmuth
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 28 tháng 8 năm 1936
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh (5657) 1936 QE1
Tên thay thế 1986 RUI
Danh mục tiểu hành tinh tiểu hành tinh vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Cận điểm quỹ đạo 2.1574414 AU
Viễn điểm quỹ đạo 3.0168958 AU
Bán trục lớn 2.5871686 AU
Độ lệch tâm 0.1660994 AU
Chu kỳ quỹ đạo 4.16 yrs.
Độ bất thường trung bình 58.90694 deg.
Độ nghiêng quỹ đạo 14.13965 deg.
Kinh độ của điểm nút lên 166.79916 deg.
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8 mag

5657 Groombridge là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện bởi Karl Wilhelm Reinmuth ở Heidelberg ngày 28 tháng 8 năm 1936.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5657 Groombridge
141030-5657-groombridge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)