User Tools

Site Tools


140930-5519-lellouch-la-gi

Lellouch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 23 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5519
Tên thay thế 1990 QB4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0600448
Viễn điểm quỹ đạo 3.2744556
Độ lệch tâm 0.0338481
Chu kỳ quỹ đạo 2058.8371036
Độ bất thường trung bình 303.40679
Độ nghiêng quỹ đạo 6.71752
Kinh độ của điểm nút lên 157.49636
Acgumen của cận điểm 290.96332
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

5519 Lellouch (1990 QB4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 8 năm 1990 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5519 Lellouch
140930-5519-lellouch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)