User Tools

Site Tools


140730-5043-zadornov-la-gi

Zadornov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1974
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5043
Tên thay thế 1974 SB5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6156318
Viễn điểm quỹ đạo 3.6103042
Độ lệch tâm 0.1597627
Chu kỳ quỹ đạo 2006.1361016
Độ bất thường trung bình 61.86010
Độ nghiêng quỹ đạo 1.86877
Kinh độ của điểm nút lên 51.25897
Acgumen của cận điểm 291.68740
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5043 Zadornov (1974 SB5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1974 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5043 Zadornov
140730-5043-zadornov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)