User Tools

Site Tools


140630-4618-shakhovskoj-la-gi

Shakhovskoj
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 12 tháng 9 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4618
Tên thay thế 1977 RJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8540394
Viễn điểm quỹ đạo 3.3959252
Độ lệch tâm 0.2936945
Chu kỳ quỹ đạo 1553.4167596
Độ bất thường trung bình 41.85358
Độ nghiêng quỹ đạo 11.51349
Kinh độ của điểm nút lên 343.31960
Acgumen của cận điểm 61.00604
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

4618 Shakhovskoj (1977 RJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 9 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4618 Shakhovskoj
140630-4618-shakhovskoj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)