User Tools

Site Tools


140530-4514-vilen-la-gi

4514 Vilen là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1311.5902277 ngày (3.59 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 4 năm 1972.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
140530-4514-vilen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)