User Tools

Site Tools


140430-4412-chephren-la-gi

Chephren
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4412
Đặt tên theo Khafra
Tên thay thế 2535 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5909627
Viễn điểm quỹ đạo 3.6663925
Độ lệch tâm 0.1718665
Chu kỳ quỹ đạo 2021.3413217
Độ bất thường trung bình 211.64591
Độ nghiêng quỹ đạo 2.17723
Kinh độ của điểm nút lên 136.95656
Acgumen của cận điểm 214.32654
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

4412 Chephren (2535 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar. Nó được đặt theo tên Pharaoh Khafra who is also called Chephren.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4412 Chephren
140430-4412-chephren-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)