User Tools

Site Tools


140330-5926-sch-nfeld-la-gi

5926 Schönfeld là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1317.2198801 ngày (3.61 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 4 tháng 8 năm 1929.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
140330-5926-sch-nfeld-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)