User Tools

Site Tools


140230-5786-talos-la-gi

Talos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. H. McNaught
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 3 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5786
Tên thay thế 1991 RC
Đặc trưng quỹ đạo[1]
Kỷ nguyên 27 tháng 8 năm 2011
Cận điểm quỹ đạo 0.18725970 AU
Viễn điểm quỹ đạo 1.975594651 AU
Bán trục lớn 1.081427177 AU
Độ lệch tâm 0.82684021
Chu kỳ quỹ đạo 1.124615646 yr (410.765865 d)
Độ bất thường trung bình 31.08980°
Độ nghiêng quỹ đạo 23.23506°
Kinh độ của điểm nút lên 161.32246°
Acgumen của cận điểm 8.34084°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Chu kỳ tự quay 38.52 h[1]
Cấp sao tuyệt đối (H) 17.0

5786 Talos (1991 RC) là tiểu hành tinh Apollo được phát hiện ngày 3 tháng 9 năm 1991 bởi R. H. McNaught ở Siding Spring.

  1. ^ a ă JPL Small-Body Database Browser ngày 5786 Talos Retrieved 2011-09-02
140230-5786-talos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)