User Tools

Site Tools


140130-5656-oldfield-la-gi

Oldfield
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi W. Baade
Nơi khám phá Bergedorf
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1920
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5656
Đặt tên theo Mike Oldfield
Tên thay thế A920 TA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8145797
Viễn điểm quỹ đạo 3.1047995
Độ lệch tâm 0.2622729
Chu kỳ quỹ đạo 1409.0256153
Độ bất thường trung bình 286.93500
Độ nghiêng quỹ đạo 4.02118
Kinh độ của điểm nút lên 248.97859
Acgumen của cận điểm 83.01704
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5656 Oldfield (A920 TA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1920 bởi W. Baade ở Bergedorf. Nó được đặt tên của Mike Oldfield.[1]

  1. ^ “Oldfield 5656”. Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2008. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5656 Oldfield
140130-5656-oldfield-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)