User Tools

Site Tools


140030-5518-mariobotta-la-gi

Mariobotta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. M. Baur
Nơi khám phá Chions
Ngày khám phá 30 tháng 12 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5518
Đặt tên theo Mario Botta
Tên thay thế 1989 YF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8515645
Viễn điểm quỹ đạo 2.6916547
Độ lệch tâm 0.1849108
Chu kỳ quỹ đạo 1250.5439432
Độ bất thường trung bình 352.27189
Độ nghiêng quỹ đạo 7.75198
Kinh độ của điểm nút lên 124.77766
Acgumen của cận điểm 140.24472
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

5518 Mariobotta (1989 YF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 12 năm 1989 bởi J. M. Baur ở Chions.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5518 Mariobotta
140030-5518-mariobotta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)