User Tools

Site Tools


139530-4513-louvre-la-gi

Louvre
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 30 tháng 8 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4513
Đặt tên theo Louvre
Tên thay thế 1971 QW1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7960353
Viễn điểm quỹ đạo 3.2528417
Độ lệch tâm 0.0755192
Chu kỳ quỹ đạo 1921.1689929
Độ bất thường trung bình 298.77175
Độ nghiêng quỹ đạo 9.92654
Kinh độ của điểm nút lên 209.02162
Acgumen của cận điểm 204.16827
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

4513 Louvre (1971 QW1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1971 bởi T. M. Smirnova ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4513 Louvre
139530-4513-louvre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)