User Tools

Site Tools


139430-5924-teruo-la-gi

Teruo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 7 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5924
Tên thay thế 1994 CH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0921767
Viễn điểm quỹ đạo 2.6004195
Độ lệch tâm 0.1083074
Chu kỳ quỹ đạo 1312.7233339
Độ bất thường trung bình 328.04625
Độ nghiêng quỹ đạo 4.09193
Kinh độ của điểm nút lên 109.56597
Acgumen của cận điểm 68.62719
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0693
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.00

5924 Teruo (1994 CH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 2 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5924 Teruo
139430-5924-teruo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)