User Tools

Site Tools


139330-5785-fulton-la-gi

Fulton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 3 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5785
Tên thay thế 1991 FU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3015178
Viễn điểm quỹ đạo 2.8699820
Độ lệch tâm 0.1099225
Chu kỳ quỹ đạo 1518.7217257
Độ bất thường trung bình 71.97174
Độ nghiêng quỹ đạo 12.68317
Kinh độ của điểm nút lên 311.04838
Acgumen của cận điểm 188.19612
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

5785 Fulton (1991 FU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 3 năm 1991 bởi Helin, E. F. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5785 Fulton
139330-5785-fulton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)