User Tools

Site Tools


139230-5655-barney-la-gi

Barney
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5655
Tên thay thế 1159 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4812777
Viễn điểm quỹ đạo 2.6770433
Độ lệch tâm 0.0379514
Chu kỳ quỹ đạo 1512.9200218
Độ bất thường trung bình 278.21659
Độ nghiêng quỹ đạo 14.48999
Kinh độ của điểm nút lên 193.55447
Acgumen của cận điểm 19.02541
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5655 Barney (1159 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5655 Barney
139230-5655-barney-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)