User Tools

Site Tools


139130-5517-johnerogers-la-gi

Johnerogers
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 4 tháng 6 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5517
Tên thay thế 1989 LJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2797494
Viễn điểm quỹ đạo 2.9026988
Độ lệch tâm 0.1202037
Chu kỳ quỹ đạo 1523.5471190
Độ bất thường trung bình 220.07402
Độ nghiêng quỹ đạo 14.39675
Kinh độ của điểm nút lên 89.72793
Acgumen của cận điểm 117.65727
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

5517 Johnerogers (1989 LJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 6 năm 1989 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5517 Johnerogers
139130-5517-johnerogers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)