User Tools

Site Tools


139030-5385-kamenka-la-gi

Kamenka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5385
Tên thay thế 1975 TS3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4042082
Viễn điểm quỹ đạo 3.8848080
Độ lệch tâm 0.2354263
Chu kỳ quỹ đạo 2036.7020498
Độ bất thường trung bình 338.37517
Độ nghiêng quỹ đạo 9.79746
Kinh độ của điểm nút lên 41.51392
Acgumen của cận điểm 301.46359
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5385 Kamenka (1975 TS3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1975 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5385 Kamenka
139030-5385-kamenka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)