User Tools

Site Tools


138930-5260-philv-ron-la-gi

5260 Philvéron là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1531.7583284 ngày (4.19 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
138930-5260-philv-ron-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)