User Tools

Site Tools


138830-5146-moiwa-la-gi

Moiwa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 28 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5146
Tên thay thế 1992 BP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3124148
Viễn điểm quỹ đạo 3.1707336
Độ lệch tâm 0.1565376
Chu kỳ quỹ đạo 1658.0531573
Độ bất thường trung bình 125.40177
Độ nghiêng quỹ đạo 13.86738
Kinh độ của điểm nút lên 338.68366
Acgumen của cận điểm 272.88779
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

5146 Moiwa (1992 BP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 1 năm 1992 bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5146 Moiwa
138830-5146-moiwa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)