User Tools

Site Tools


138730-5041-theotes-la-gi

Theotes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5041
Tên thay thế 1973 SW1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.9798973
Viễn điểm quỹ đạo 5.3361773
Độ lệch tâm 0.0345364
Chu kỳ quỹ đạo 4278.8309711
Độ bất thường trung bình 231.61695
Độ nghiêng quỹ đạo 10.60301
Kinh độ của điểm nút lên 29.89017
Acgumen của cận điểm 105.22163
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.5

5041 Theotes (1973 SW1) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5041 Theotes
138730-5041-theotes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)