User Tools

Site Tools


138630-4616-batalov-la-gi

Batalov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, L. I.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 17 tháng 1 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4616
Đặt tên theo Aleksey Batalov
Tên thay thế 1975 BF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5983728
Viễn điểm quỹ đạo 3.7018644
Độ lệch tâm 0.1751508
Chu kỳ quỹ đạo 2042.1554202
Độ bất thường trung bình 3.80566
Độ nghiêng quỹ đạo 1.18880
Kinh độ của điểm nút lên 175.61407
Acgumen của cận điểm 258.07879
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

4616 Batalov (1975 BF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 1 năm 1975 bởi Chernykh, L. I. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4616 Batalov
138630-4616-batalov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)