User Tools

Site Tools


138530-4512-sinuhe-la-gi

Sinuhe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yrjö Väisälä
Nơi khám phá Turku
Ngày khám phá 20 tháng 1 năm 1939
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4512
Tên thay thế 1939 BM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1906112
Viễn điểm quỹ đạo 3.3404566
Độ lệch tâm 0.2078885
Chu kỳ quỹ đạo 1679.8361152
Độ bất thường trung bình 20.13916
Độ nghiêng quỹ đạo 10.31991
Kinh độ của điểm nút lên 119.69660
Acgumen của cận điểm 357.17150
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

4512 Sinuhe (1939 BM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 1 năm 1939 bởi Yrjö Väisälä ở Turku, Phần Lan.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4512 Sinuhe
138530-4512-sinuhe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)