User Tools

Site Tools


138430-5923-liedeke-la-gi

Liedeke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5923
Tên thay thế 1992 WC8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8174549
Viễn điểm quỹ đạo 2.8906997
Độ lệch tâm 0.0128316
Chu kỳ quỹ đạo 1761.1526705
Độ bất thường trung bình 283.15711
Độ nghiêng quỹ đạo 3.26837
Kinh độ của điểm nút lên 102.71909
Acgumen của cận điểm 110.22016
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

5923 Liedeke (1992 WC8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1992 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5923 Liedeke
138430-5923-liedeke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)