User Tools

Site Tools


138230-5654-terni-la-gi

Terni
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Vagnozzi
Nơi khám phá S L Stroncone
Ngày khám phá 20 tháng 5 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5654
Đặt tên theo Terni
Tên thay thế 1993 KG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2379221
Viễn điểm quỹ đạo 3.3304597
Độ lệch tâm 0.1962038
Chu kỳ quỹ đạo 1696.8636116
Độ bất thường trung bình 120.61877
Độ nghiêng quỹ đạo 8.79010
Kinh độ của điểm nút lên 13.73938
Acgumen của cận điểm 130.22867
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0684
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.10

5654 Terni (1993 KG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 5 năm 1993 bởi A. Vagnozzi ở S L Stroncone.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5654 Terni
138230-5654-terni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)