User Tools

Site Tools


138130-5516-jawilliamson-la-gi

Jawilliamson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 2 tháng 5 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5516
Đặt tên theo Jack Williamson
Tên thay thế 1989 JK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1424810
Viễn điểm quỹ đạo 3.0242348
Độ lệch tâm 0.1706604
Chu kỳ quỹ đạo 1516.6147675
Độ bất thường trung bình 231.58272
Độ nghiêng quỹ đạo 13.00063
Kinh độ của điểm nút lên 160.50587
Acgumen của cận điểm 37.22463
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5516 Jawilliamson (1989 JK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 5 năm 1989 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5516 Jawilliamson
138130-5516-jawilliamson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)